Dagboek E. Lzn. Metz 1927-1934

Categorie:

Beschrijving

E. Lzn. Metz, “Dagboek E.L. Metz 1927-1934” (2010). Een getrouwe en complete weergave van het dagboek dat Evert Lourenszoon Metz, vanaf zijn achttiende, bijhield over de jaren 1927-1934. Uit de bondige aantekeningen krijg je een aardig beeld van de tijd waarin Evert opgroeide. Een tijd waarin de smid in het najaar langskwam om de kachels te plaatsen. Een tijd van strenge winters met hardrijderijen, en van zachte lentes waarin volop eieren werden geraapt. Een tijd van warme zomers met van alle kanten toestromende hooiers en maaiers. En een tijd waarin Evert op met de fiets (en soms op de schaats) de zuidwesthoek van Friesland van textielwaren en manufacturen voorzag en zo mede de basis legde voor het familiebedrijf dat tot in het nieuwe millennium in Sneek gevestigd zou zijn.(paperback, 164 pagina’s in kleur, inclusief bladwijzer)

Gezien het particulier karakter exclusief gereserveerd voor de nazaten van Evert.